Hide menu
Robot

A robot built by students in the ED program.

Division of Physics and Electronics

The division of Physics and Electronics (FE) is multi-disciplinary and spans a vast range of subjects including theoretical physics, materials physics, automatic control and the design and production of electronics systems. Examples of ongoing research are high frequency (GHz-THz) electronics, novel electronic components comprised of organic materials, bioelectronics, nanostructures for technical and medical applications, and photonic devices. Some members of the research group conduct research in physics didactics, which fits in well with the undergraduate education initiatives of the group.

 

In total, about 65 staff members are employed in the FE area. A little more than half of these are postgraduate students. The majority of the staff shares their time between research and teaching.

 

Additional information is available via the links on the left.

 

Head of division is Michael Hörnquist

 

Head of undergraduate studies is Adriana Serban

News

Disputation i Naturvetenskapernas och Ingenjörsvetenskapernas didaktik
Den 23 mars kl 13.15 försvarar Mari Stadig Degerman sin avhandling Att hantera cellmetabolismens komplexitet – Meningsskapande genom visualisering och metaforer
Plats: K2, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Marianne Östergaard, Oslo Universitet
Huvudhandledare: Lena Tibell

 

Magnus Willander Fellow Award from the American Physical Society
On November 2011 meeting, the American Physical Society (APS) has decided that Magnus Willander, who is a Professor of Physical Electronics at ITN, Campus Norrköping, Linköping University be awarded a full Fellow status. The election of Prof. Willander by the APS is in recognition to his ‘outstanding’ contributions to Physics. The citation, which will appear on the Fellowship Certificate will read as follows: ’’Pioneering work on realization polymer, silicon-germanium transistors, and silicon carbide. Significant contributions on modeling solid and soft nanostructures, and experimental works on nanostructures, particularly zinc oxide nanostructures’’. This award will be published in the March 2012 issue of APS News.
 

Anslag från Vetenskapsrådet
Jonte Bernhard på Ingenjörsvetenskapens Didaktik inom Fysik och Elektroteknik har fått ett anslag på 4,9 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet "Studier av lärande inom ingenjörsvetenskap och 'techno- science' som en materiell diskursiv praktik". I många sammanhang erfar den moderna människan världen genom någon form av teknologi och tex Inom såväl ingenjörs- som naturvetenskap är experimentell verksamhet central och olika instrumentella tekniker såsom oscilloskop, mikroskop, röntgenapparater och andra sensorer används som medierande verktyg för att erfara världen med. Laborationer ses som ett viktigt och centralt inslag i natur- och ingenjörsvetenskaplig undervisning. I dessa är experimentet och den instrumentering som används viktiga. Dock saknas det i stor utsträckning kunskap kring den roll som instrumentering och andra teknologier har som medierande redskap i laborativt lärande. I projektet kommer blivande civilingenjörers och fysikstudenters användande av representationer, begrepp, teknologier och fysiska artefakter som diskursiva redskap för lärande studeras. Projektet är ett samarbete med forskare inom "engineering education research" vid bl a Göteborgs universitet, University of Western Australia och Instituto Politéchnico Nacional, Mexiko
 

Disputation i Fysikalisk Elektronik
Den 11 november kl 10:15 försvarar Nargis Bano sin avhandling Fabrication and Characterization of ZnO Nanords Based Intrinsic White Light Emitting Diodes
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor David Rogers, Nanovation, Frankrike
Huvudhandledare: Docent Omer Nour


Disputation i Organisk Elektronik
Den 4 november kl 10.15 försvarar Amal Hansson (fd Wadeasa) sin avhandling Heterojunctions between zinc oxide nanostructures and organic semiconductors
Plats: TP2, Täppan, LiU Norrköping
Opponent: Professor Dominique Vuillaume, CNRS, Frankrike
Huvudhandledare: Docent Xavier Crispin


Anslag från Svenska Institutet
Svenska Institutet har tilldelat Prof. Igor Zozoulenko medel för projektet ”Electronic transport and quantum Hall effect in graphene and graphene nanoribbons” avseende samarbete med forskningsgrupper i Ukraina, Polen, Litauen och Vitryssland


Disputation i Organisk Elektronik
Den 21 oktober kl 13.15 försvarar Maria Bolin sin avhandling Conjugated Polymer Surface Switches for Active Cell Control
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Danilo De Rossi, University of Pisa, Italien
Huvudhandledare: Professor Magnus Berggren


Nu ska elektroniken in i pappret
LiU-forskares expertkunskap inom organisk elektronik ska giftas samman med kunskaper i cellulosa- och pappersteknik på KTH och Innventia i forskningsprojektet Power Papers. För forskarna handlar det om dryga 35 miljoner kronor i forskningsmedel under fem år.
http://www.liu.se/liu-nytt/LiU-nytt?l=sv&newsitem=293341

Här kan den tryckta elektroniken hämta kraft
Den tryckta elektroniken kräver tryckta batterier för att bli praktiskt användbar. Även tryckta så kallade superkapacitanser är en möjlig energikälla. Oscar Larsson visar i sin avhandling hur man kan utveckla superkapacitanser för tryckt elektronik.
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.292224?l=sv

 

LiU tar fram unik teknik
Digitala tidningar, böjbara dataskärmar eller textilier som övervakar kroppen. Det kan bli verklighet med den världsunika tekniken tryckta transistorer. http://www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=7129331

 

Disputation i Fysikalisk Elektronik
Den 21 oktober kl 10.15 försvarar Kishwar Sultana sin avhandling Device Fabrication and Photosensitizing Role of ZnO Nanostructures in Photodynamic Therapy of Cancer
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Arne Rosen, Göteborgs University
Huvudhandledare: Professor Magnus Willander


Han fann snabba och tryckbara transistorn
Lars Herlogsson visar i sin avhandling hur man kan ta fram en fullt fungerande, snabb och tryckbar transistor i billig plast. Som om inte det var nog har han dessutom fått samtliga sex artiklar i avhandlingen publicerade i ansedda Advanced Materials.
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.287854?l=sv


Disputation i Fysikalisk Elektronik
Den 23 september kl 10.15 försvarar Muhammad Israr Quadir sin avhandling Chemical Fabrication, Luminescence Studies and Potentiometric Cholesterol Biosensing Application of ZnO Nanostructures
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Dr Jinhui Song, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA
Huvudhandledare: Professor Magnus Willander

 

Journal of Nanoscience Letters/Prof. Magnus Willander
Den vetenskapliga tidskriften Journal of Nanoscience Letters har dedikerat Volume 1, Issue 2 till Prof. Magnus Willander, Linköpings universitet, för hans vetenskapliga bidrag inom området nanofysik.
http://www.simplex-academic-publishers.com/jnl.aspx

 

Chemical Sensors/ Prof. Magnus Willander Award
Den vetenskapliga tidskriften Chemical Sensors utlyser ett årligt pris inom området nanosensorer, som uppskattning för Prof. Magnus Willanders vetenskapliga bidrag inom området nanosensorer, speciellt för intracellulära mätningar. Priset kallas: Prof. Magnus Willander Award.
http://www.simplex-academic-publishers.com/chemsen.aspx?b=4

 

Disputation i Fysikalisk Elektronik
Den 2 septemberi kl 10.15 försvarar Muhammad Asif sin avhandling ”Functionalized Zinc Oxide Nanostructures Based Electrochemical Sensors and Drug Delivery to Intracellular Environment”
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Dr. Sunil Bhand, Head of the Department of Chemistry, Birla Institute of Technology and Science
Huvudhandledare: Professor Magnus WillanderDisputation i Fysikalisk Elektronik
Den 26 augusti kl 10.15 försvarar Naveed ul Hassan Alvi sin avhandling ”Luminescence Properties of ZnO Nanostructures and Their Implementation as White Light Emitting Diodes (LEDA)”
Plats: K2, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Vladimir Mitin, University at Buffalo, Department of Electrical Engineering
Huvudhandledare: Professor Magnus Willander


Disputation i Organisk elektronik
Den 26 augusti kl 10.15 försvarar Lars Herlogsson sin avhandling “Electrolyte-Gated Organic Thin-Film Transistors”
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Dr Hagen Klauk, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Tyskland
Handledare: Magnus Berggren


Ny plast omvandlar värme till el
En forskargrupp på LiU har tagit fram en ledande plast som effektivt omvandlar värme till el. Det öppnar för nya, miljövänliga sätt att ta tillvara energi, visar de i en artikel i Nature Materials.
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.269628/?l=sv

 

Published paper by the group of Physical Electronics and Nanotechnology
Published paper by the group of Physical Electronics and Nanotechnology headed by Professor Magnus Willander during 2010 were recognized by the scientific community:

Best of pss 2010 A paper published by the Physical Electronics and Nanotechnology was chosen among the best of pss 2010. The chosen papers were on the occasion of the 50th anniversary of physica status solidi, the editors have picked the top articles of the past year, including a paper by the recent Physics Nobel Prize winner Kostya Novoselov.
http://www.materialsviews.com/details/news/1000665/Best_of_pss_2010.html


 

25 miljoner till utveckling av bioelektronik
Funktioner i människokroppen går att styra och mäta på elektronisk väg. En forskningsmiljö ledd från Linköpings universitet får nu 25 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla organisk bioelektronik där komponenterna är byggda i plastmaterial i stället för kisel.

Miljön omfattar forskargrupper vid tre LiU-institutioner, Karolinska Institutet och Acreo. Tre företag, St Jude Medical, Astra Zeneca och Kratz Medical deltar också i olika projekt. Forskningen inriktas på tillämpningar inom regenerativ medicin, kardiologi och screening av läkemedel.

Forskningsmiljön som leds av Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid LiU, ingår i Vinnova-programmet Innovationer för framtidens hälsa.
 

3,1 miljoner kronor till Kommunikationselektronik
Energimyndigheten har beviljat 3,1 miljoner kronor till forskargruppen Kommunikationselektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Det är ett nationellt pilotprojekt i samarbete med Svenska kyrkan och Högskolan på Gotland. Svenska kyrkan bidrar med ytterligare 3,1 miljoner kronor till projektet. Målet är att använda det trådlösa CultureBee-systemet som skyddar kulturhistoriska värden och sparar energi. ”Vårt CultureBee-system är helt trådlöst och samlar mätdata utan att angripa byggnader och inventarier. Fjärrövervakning och fjärrstyrning är möjlig via hemsidan www.culturebee.se”, säger Professor Shaofang Gong.


2011-01-20
Sensornätverk skyddar kulturminnen
Svängningar i temperatur och luftfuktighet är ett hot mot föremål och inredning i kulturhistoriska byggnader. Nu ska minst 26 kyrkor i landet få en bättre övervakning genom ett trådlöst sensornätverk, CultureBee, som utvecklats vid Linköpings universitet.
Läs mer om projektet>>

 

2010-10-07
CultureBee Systemet har nominerats till den Svenska Embedded Award 2010
Det kommer att visas upp på Tekniska Mässan i Stockholm mellan 19-20 oktober 2010. Lite information om systemet finns beskrivet i Elektronik i Norden Embedded Technology Special. Tidningen finns med i Elektronik i Norden upplagan nr.8 2010.
Länk till nät-upplagan http://www.webbkampanj.com/ein/-2010emb/?page=1&mode=50&noConflict=1
Länken till systemets hemsida www.culturebee.se
 

 

2009-10-26
OrgEl i Eltidningen
I det senaste numret av Elektroniktidningen återfinns en populärvetenskaplig artikel som beskriver arbetet inom gruppen Organisk Elektronik. Arbetet har resulterat i en tryckbar transistor som kan drivas vid låga spänningar. Lars Herlogsson, Xavier Crispin och Magnus Berggren, alla vid ITN-LiU, har lyckats tillverka organiska kretsar vilka oscillerar vid frekvenser som är kompatibla med en rad olika tillämpningar inom distribuerad elektronik. Nästa steg tas nu att göra dessa kretsar helt tryckbara med vanlig inkjet-teknologi..
Länk till denna artikel>>


2009-10-16
Licentiatseminarium i Organisk elektronik
Oscar Larsson, doktorand i organisk elektronik och verksam inom Brains and Bricks försvarar sin licentiatavhandling " Polarization characteristics in polyelectrolyte thin film capacitors - Targeting field-effect transistors and sensors" fredagen den 16 oktober kl. 10.15 i TP2, Täppan, LiU Norrköping.
Opponent: Ludvig Edman, Umeå universitet.
Huvudhandledare: Xavier Crispin

  

2009-07-17
Hearing manipulated by electronics
An implanted electronic ion pump in organic material can be used to carry signals to specific cells in the nervous system and in this way treat various illnesses.
See http://www.liu.se/news-and-events/?sc=true&l=en&newsitem=41392 and Östnytt and Ny Teknik

 

2008-11-28
Licentiate
November 28 at 10 Lili Yang is defending her licenciate thesis Synthesis and optical properties of ZnO nanostructures.
Location TP52, Täppan, LiU Norrköping
Opponent: Professor Bo Monemar, IFM, Linköpings universitet
Principal supervisor: QingXiang Zhao


 

2008-10-10
Dissertation
October 10 at 10.15 Payman Tehrani is defending his doctoral thesis
Electrochemical Switching in Conduction Polymers – Printing Paper Electronics.
Location: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Ghassan Jabbour, Arizona State University, USA
Principal supervisor: Magnus Berggren


2008-09-19
Dissertation
September 19 at 10.15 Martin Evaldsson is defending his doctoral thesis
Quantum transport and spin effects in lateral semiconductor nanostructures and graphene.
Location: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Vidar Gudmundsson, University of Iceland, Reykjavik, Island
Principal supervisor: Docent Igor Zozoulenko

 

2008-09-19
Dissertation
September 19 at 10.15 Fredrik Jakobsson is defending his doctoral thesis
Charge transport modulation in organic electronic diodes.
Location: K2, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Paul W.M. Blom, Physics of Organic Semiconductors, Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, Netherlands
Principal supervisor: Professor Magnus Berggren

 

2008-02-29
Dissertation
February 29 at 10.00 Magnus Karlsson is defending his doctoral thesis
Ultra-Wideband Antenna and Radio Front-end Systems.
Location: K1, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Anders Rydberg, Uppsala universitet.
Huvudhandledare: Professor Shaofang Gong

 
 

2007-11-22
Dissertation
December 14 at 10.15 Pramod Bhatt is defending his doctoral thesis
Fabrication and study of inorganic and organic thin film magnets.
Location: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Professor Hans Siegbahn, Uppsala universitet.
Huvudhandledare: Professor Mats Fahlman

 

2007-11-22
Dissertation
December 14 at 13.15 Peter Andersson is defending his doctoral thesis
Charge transport modulation and optical absorption switching in organic electronic devices
Location: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
Opponent: Ronald Österbacka, Åbo Akademi University, Finland

 

2006-10-16
Article explaining front motion in LECs to be published
An article titled Doping Front Propagation in Light-Emitting Electrochemical Cells by Nathaniel Robinson et al. will appear in an upcoming issue of Physical Review B. This article is the result of a collaboration with the Organic Photonics & Electronics Group at Umea University.

 

2006-08-18
Contributions to two books on conducting polymers
OrgEl group members have contributed chapters to the upcoming editions of The Handbook of Conducting Polymers (CRC Press) and Semiconducting Polymersi> (Wiley). Both books are scheduled to be released in late 2006 or early 2007.


 

Some research groups have their own news pages. See the individual group pages (available from the menu at the left) for details.
 Page responsible: marie-louise.gustafsson@liu.se
Last updated: 2013-09-17