Göm menyn

Forskarutbildning inom Fysik och elektroteknik

Avdelningen Fysik och elektroteknik erbjuder forskarutbildning till licentiat- och doktorsexamen inom följande ämnen:

 

Forskarutbildningsansvarig på avdelningen är professor Igor Zozoulenko. Mer information finns på den engelska sidan.


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 21 08:51:43 CEST 2016