Göm menyn

Grundutbildning inom Fysik och elektroteknik

Avdelningen Fysik och elektroteknik bedriver en omfattande verksamhet inom utbildning med kurser på förberedande nivå, grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå, från basår till doktorsexamen. Information om forskarutbildningen finns på länk i vänsterspalten, den här sidan handlar om grundutbildning.

RobotKurserna kopplar ofta till den forskning och utveckling som bedrivs inom avdelningen, exempelvis kommunikationselektronik och organisk elektronik. Flera av dem har dessutom samverkan med näringslivet, exempelvis i form av gästföreläsningar och studiebesök. Det finns goda möjligheter att göra sitt examensarbete inom huvudområdet Elektroteknik på avdelningen, men även Medicinsk teknik, Teknisk biologi och Kemisk biologi förekommer. Se länkar till forskargrupperna i vänsterspalten, som ofta utannonserar spännande projektförslag.

För de laborativa kurserna har vi en utvecklad infrastruktur, med bland annat ett mönsterkortslab. Våra studenter har också fri tillgång till en ”löd-och-mek”-verkstad, där de kan göra egna elektronikrelaterade projekt.

 

 

Kontaktpersoner för grundutbildningen är:

  • Adriana Serban, studierektor, ansvarar för ekonomi, studentkontakter (inklusive de som söker handledare och examinator till sitt examensarbete) och kommunikation med fakultet och programnämnder.
  • Kjell Karlsson, biträdande studierektor, ansvarar för bemanning av kurser.

Civilingenjörsprogrammet ED, Elektronikdesign, hämtar en stor del av sina kurser från avdelningen. Dess två spår kopplar också mycket tydligt mot verksamhet inom FE.

Alla grundutbildningskurser på institutionen hittar du här.


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-19